Procedura de recuperare a unei masini cumparate prin leasing

Dosarele preluate de la companiile de leasing, vor fi repartizate catre responsabilii de zone, in 24 de ore de la primirea acestora.

In termen de maxim 3 zile, vom contacta utilizatorii. Este prioritara si recomandata recuperarea bunurilor, fara a elimina posibilitatea utilizatorului de a achita integral debitul restant. (in functie de cerintele companiilor de leasing)

Dosarele preluate catre recuperare vor avea obligatoriu atasate urmatoarele documente:

 1. Solicitare prestari servicii – in care va fi specificata actiunea ce urmeaza a fi intreprinsa: colectare debit, reposesie, colectare debit si/sau reposesie documentul original. In solicitare va fi specificat utilizatorul, numarul si data contractului de leasing, sediul/domiciliul utilizatorului, bunul ce face obiectul contractului de leasing cu numarul de inmatriculare si seria de sasiu.

 2. Fisa de cont (stampilata)  din care sa rezulte debitul restant si istoricul platilor (daca este posibil)  este de interes ultima plata efectuata,

 3. Imputernicire tip – documentul original

 4. Contractul de leasing – copie

 5. Notificarea de reziliere a contractului de leasing – copie conforma cu originalul

 6. Certificatul de inmatriculare si/sau cartea de identitate a vehiculului – copie

 7. Copie a cartii de identitate a utilizatorului (sau a administratorului firmei, unde este cazul)

 8. Cererea tip de repunere in vigoare a contractului de leasing (unde este cazul)copie.

De la data preluarii dosarelor, se vor demara urmatoarele actiuni in vederea identificarii si recuperarii bunurilor/debitelor restante:

 • Verificarea companiilor debitoare (utilizatorilor) la Registrul Comertului, Monitorul Oficial, sau alte surse, pentru a ne documenta cu privire la situatia acestora (exemplu: insolventa, faliment, radiere, dizolvare, etc.), stabilirea administratorilor de drept sau a administratorului judiciar (unde este cazul);

 • Identificarea adreselor exacte ale debitorilor, date de contact, numere de telefon, adrese de corespondenta, etc.;

 • Efectuarea de investigatii si verificari in teren la adresele utilizatorilor, adrese de corespondenta (in vederea identificarii bunurilor);

 • Stabilirea unei intalniri cu utilizatorul, pentru a demara initial negocierea predarii bunului pe cale amiabila sau a achitarii debitului restant;

 • Pentru situatiile in care debitorul identificat, comunica faptul ca nu poate sau refuza sa achite debitul, refuza sa predea bunurile, iar bunurile sunt identificate si nu se afla pe domeniul public (unde pot fi ridicate) se procedeaza imediat la declansarea procedurilor de executare silita, toate acestea cu acordul expres al companiei de leasing (atat in ceea ce priveste demararea procedurii de executare silita, cat si a costurilor aferente acesteia);

 • Dosarele cu debitori dizolvati sau radiati din Registrul Comertului se vor notifica astfel de situatii prin e-mail catre companiile de leasing, solicitandu-se indicarea de eventuali fidejusori, posibil de urmarit in vederea recuperarii; in situatia in care nu se identifica eventuali fidejusori de urmarit, se va cere acceptul companiei de leasing in vederea declansarii actiunilor in justitie impotriva administratorului firmei respective, in  caz contrar dosarele vor fi retrase.

 • In situatiile in care bunurile vor fi identificate pe domeniul public si nu exista posibilitatea ca acestea sa ne fie predate pe cale amiabila de catre utilizator (diferite motive) sau s-a refuzat anterior predarea acestora pe cale amiabila se vor efectua urmatoarele activitati:

  a) se vor efectua fotografii de ansamblu si detaliu al vehiculului cu aparatul foto din dotare;

  b) se vor inventaria pe exterior accesoriile vehiculului si se vor trece intr-un proces-verbal, in care de asemenea se vor trece eventualele defectiuni vizibile (ex: indoituri, zgarieturi, lipsa ornamente, etc.);

  c) se va proceda la sigilarea vehiculului (de preferat in prezenta unui martor) folosindu-se sfoara si sigiliul companiei sau stickere speciale;

  d) se va informa de indata conducerea companiei prin seful ierarhic;

  e) se va contracta o companie de tractare-auto cu ajutorul careia vehiculul va fi ridicat de pe domeniul public;

  f) se vor anunta de indata organele de politie, telefonic, prin numarul unic de urgenta 112, cu privire la ridicarea bunului, urmand ca ulterior sa fie inaintata catre acestia o adresa oficiala din partea firmei;

  g) dupa ridicarea bunului se va anunta compania de leasing.

In cazul predarii pe cale amiabila a bunurilor se va face obligatoriu inventarierea bunului respectiv si se vor trece toate detaliile intr-un proces-verbal. 

Se va aduce la cunostinta utilizatorului sa isi ridice bunurile personale din bunul ce urmeaza a fi predat (pentru a nu exista reclamatii ulterioare).

Vehiculele ridicate vor fi predate la parcul auto indicat de catre compania de leasing, pe baza de proces-verbal de predare primire.

In vederea colectarii debitului restant, ofiterii de recuperare vor prelua pe baza de proces-verbal de la utilizator, instrumente de plata (file CEC emise sau girate de acesta, bilete la ordin avalizate, etc.), sau vor incheia angajamente de plata, IN FUNCTIE DE METODA AGREATA de catre compania de leasing, dupa instiintarea prealabila si obtinerea acordului acesteia.

Daca de la prima deplasare reprezentantii firmei de recuperare constata urmatoarele imprejurari:

 • utilizatorul (PF sau PJ) nu este gasit la adresa si se constata faptul ca s-a mutat de la adresa nestiindu-se locatia actuala a acestuia;

 • firma a fost cesionata unei alte persoane si aceasta nu poate fi contactata sau refuza cooperarea;

 • bunul ce face obiectul contractului de leasing a fost lasat in folosul unui tert, acesta neputand fi identificat;

 • nu se gaseste bunul ce face obiectul contractului de leasing si utilizatorul refuza sa indice locatia acestuia.

Se va intocmi un raport de verificare ce va fi transmis catre compania de leasing. Raportul de verificare va trebui sa contina in mod obligatoriu:

 • data deplasarii (datele deplasarilor daca este vorba de mai multe deplasari)

 • ora/orele la care s-au efectuat investigatiile, detalii, descrierea imprejurarilor constatate la fata locului (cu amanunte, inclusiv declaratii verbale ale vecinilor, altor persoane) semnatura si stampila firmei de recuperare.

Raportul de verificare se va inchela cu formularea: “Avand in vedere cele descrise mai sus, va rugam dispuneti.”

Daca in termenul agreat cu compania de leasing de la data preluarii dosarului, se constata imposibilitatea solutionarii acestuia, nefiind identificata nici o informatie care ar putea ajuta la reposesia bunului, dosarul va fi returnat catre finantator, insotit de o raportul de verificare si documentatia predata, in original.

Cu mici exceptii, prezenta procedura de lucru se va adapta, pentru fiecare client in parte, in functie de cerintele acestuia.Leave a Reply