Informatii esentiale privind contractul de leasing

Operaţiunea de leasing reprezintă un complex de raporturi juridice care cuprinde, pe lângă contractul propriu-zis de leasing, toate celelalte consecinţe legale izvorând din încheierea contractului.

Referirea la operaţiunea de leasing implică şi contractele accesorii pe care participanţii le încheie, printre altele: contractul de vânzare-cumpărare între furnizor şi finanţator, contractul de asigurare a bunului ce formează obiectul leasingului, mandatul dintre finanţator şi utilizator.

Trebuie acordata o atentie sporita intregii proceduri de leasing, nu doar asupra contractului in sens strict.

Potrivit art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 51/1997, operaţiunile de leasing sunt acelea prin care „o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părţile convin astfel şi dacă achită toate obligaţiile asumate prin contract”Leave a Reply